Plaza Dili Kılavuzu

Kelimeler:
Yapıyor olacağım (will be doing) – Yapacağım
Third party – İş ortakları
Soft copy – Elektronik kopya
Focuslanma – Odaklanma
Wording – Yazım/ifade
Hard copy – Çıktı
Yapılabilite – Yapılma ihtimali
Taşere etmek – Taşeronla çalışmak
Kontent – İçerik
Refere etmek – Gönderme yapmak
Confirm etmek:Onaylamak
Push etmek:Destek vermek
Check etmek:Kontrol etmek
Point etmek:İşaret etmek
Handle etmek:Halletmek
Meeting Set etmek (MS):Toplantı düzenlemek, MR (Meeting Request): Toplantı isteği
Forward etmek: İletmek
Assign Etmek: Görevlendirmek, İşleri Dağıtmak…
Brieflemek: Projeyle ilgili yazılı olarak bilgilendirme yapmak
Concern: Endişe, Tereddüt
Deadline: Bir işin/projenin son teslim tarihi
Joint Venture: Ortak Teşebbüs
Lead Etmek: Liderlik yapmak
Must: Zorunluluk
Overall: Genel
Please Proceed Lütfen: Lütfen ilerleyelim
Quarter: Çeyrek
Schedule Etmek: Randevu ayarlamak
Timeline: Zamanlamalar
Urgent: Acil
Verify Etmek: Doğrulamak
X Generation: 70-80 doğumlular
Y Generation: 80-2000 doğumlular
Year to Date: Yılbaşından bu güne kadar
Fyi (for your information): bilgilerinize, bilginize


Örnek Cümleler:
Bu case’i handle edebiliyor olmalıyız arkadaşlar
Reportların deadline’ı yarın fyi
Ayrıca verileri process, dataları sort edelim!
Böyle bir durumda nasıl aksiyon alırdınız?
Sizinle hemen bir meeting set edelim
Önce biraz brainstorming yapıyor oluruz
Bu proje bizim için tam bir win win
Push edelim, push edelim, push edelim
İngilizce bizim için nice to have değil must yani
Sizi hemen projeye assign ediyorum
Ayrıca taskleri de schedule ediyorum
mailleri de forward ediyorum
konuyu da finalize ediyorum
Third partyler call back edildi mi?
Peki ya shareholderlar?
Clientlar assemble edildi mi?
Peki emailing yapıldı mı, yapılıyor oldu mu?
Bir üst levela atlama processinde, schedule’un çok gerisinde kaldık
Bu konudaki major concernümüzü clarify ettiğimizi sanıyordum?
Printout yapıp hard copysini alalım – sunumu bas getir
Team i lead etmek – ekibi idare etmek
Projeleri merge edelim – birleştirelim
To-the-point olmak
Projeyi park edelim
Onlar bir draft yollasın
Concernlerimizi discuss edeceğimiz bir meeting set edelim
Hızlıca aksiyon alalım